فیلم جلسه 45 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در شارّه ها (قسمت سوم)

  • مدرس : فرشید داداشی
  •  
  • نام دوره : فیزیک دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی
  •  
توضیح این جلسه

اگر یادتون باشه در جلسات قبل فشار در شاره ها رو بدست آوریم و رسیدیم به فشار کل، و در رابطه با فشار ناشی از شاره هم صحبت کردیم. تو این جلسه میخوایم سه تا نتیجه مهم از این رابطه بگیریم و ازش استفاده کنیم.

جلسات دیگر