فیلم جلسه 47 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در شارّه ها (قسمت پنجم)

  • مدرس : فرشید داداشی
  •  
  • نام دوره : فیزیک دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی
  •  
توضیح این جلسه

در این جلسه بحث سانتی متر جیوه رو خواهیم داشت و سوالات بیشتری ازش حل خواهیم کرد. اگر جلسه قبل رو ندیدید یا بعضی قسمتاشو خوب متوجه نشدید، حتما یک بار دیگه اون جلسه رو ببینید. تو این جلسه توی تبدیل یکاها وقت میذاریم و سوال میکنیم و بعضیاشو از دو روش حل میکنیم. لازمه که خودتون فیلم رو استُپ کنید و سوالات رو حل کنید و با دقت به حل من هم توجه کنید. لازمه این فیلم رو بارها ببینید چون نکات مهمی توش داره.

جلسات دیگر