فیلم جلسه 49 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

  • مدرس : فرشید داداشی
  •  
  • نام دوره : فیزیک دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی
  •  
توضیح این جلسه

تو این جلسه ما سه تا کار انجام میدیم یکی این که  چند تا سوال از بارومتر حل می کنیم مدل های مختلفی رو حل خواهیم کرد تو قسمت بعد یک نکته رو تذکر میدیم ودر موردش صحبت می کنیم در مورد فشار گاز تو محیط های کوچک و در آخر هم سه تا سوال تکمیلی از مباحثی که تا اینجا خوندیم حل خواهیم کرد 

جلسات دیگر