فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت دهم)، حل تست

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

رسیدیم به حل تست ویژه توابع و اونم ترکیب توابع، تست هایی که مربوط به کنکور سراسری چند سال اخیر هست رو برای شما حل  می کنیم با شیوه های نوین  و حل تشریحی 

جلسات دیگر

جزوات این درس