فیلم جلسه 23 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دایره (قسمت اول)

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : تحلیلی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

تو این جلسه مفاهیم اولیه دایره رو ید میکیریم چن تا مثال اولیه و پایه رو براتون حل میکنم یه مقدار هم قاطی می کنیم موضوع رو هندسه 2 سال سوم تست های ترکیبی هم براتون حل می کنیم

جلسات دیگر