فیلم جلسه 48 - فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد(قسمت دهم)

  • مدرس : فرشید داداشی
  •  
  • نام دوره : فیزیک دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی
  •  
توضیح این جلسه

تو این جلسه بحث فشار سنجش هوا رو می خواهیم بررسی کنیم، ساختارش رو توضیح بدیم چطور کار می کنه و چطور می تونیم فشار هوا رو محاسبه کنیم.

در نهایت روش های حل مسئله رو به شما توضیح میدیم.

جلسات دیگر