فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، لگاریتم (قسمت چهارم)

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

بحث امروزمون مباحث کاربردی لگاریتم هستش. چیزایی که توی مباحث علمی، اقتصادی و اخبارها می بینید باهاشون سر کار داریم، بهشون اشاره می کنیم که باهاشون آشنا شید.

جلسات دیگر

جزوات این درس