فیلم جلسه 67 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت دوم)، معادله شیمیایی (قسمت دوم)

  • مدرس : مهدی صنیعی طهرانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی
  •  
توضیح این جلسه

ما در این جلسه قرار هست که راجع به ادامه نوشتن معادلات شیمیایی با هم صحبت کنیم اگر جلسه پیش رو همراه من بوده باشین دیدید این موضوع رو ما راجع به سوختن صحبت کردیم و راجع به ترکیب یا سنتز معادلاتش رو تونستیم بنویسیم، تو این جلسه ما راجع به دو تا دیگه می خوایم صحبت کنیم اول تجزیه رو کامل در موردش صحبت خواهیم کرد و بعد میایم سراغ این موضوع که یه قسمتی از جایه جایی یگانه رو با هم پیش ببریم این که من جابه جایی یگانه رو دو قسمتش کردم به خاطر این هسنت که به طور کامل بتونید این فیلم رو مشاهده کنید 

جلسات دیگر