فیلم جلسه 68 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت سوم)، معادله شیمیایی (قسمت سوم)

  • مدرس : مهدی صنیعی طهرانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی
  •  
توضیح این جلسه

ما تو این جلسه می خوایم ادامه جا به جایی یگان هرو با هم بررسی کنیم جا به جایی دو گانه رو کامل در موردش صحبت می کنیم و در آخر سعی میکنیم حتما چند تا سوال کنکور از سال های قبل رو که راجع به واکنش نویسی هست رو با هم مرور کنیم، بازم تاکید می کنم یه مقداری دقت باید بکنید تو جابه جایی یگانه که نکات خیلی خیلی مهمی رو تو این جلسه بهتون یاد خواهیم داد

جلسات دیگر