فیلم جلسه 45 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)

  • مدرس : جلال موقاری
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری
  •  
توضیح این جلسه

فصل سوم کلیه رو شروع میکنیم  که هم مباحثش خیلی شیرین و آسونه هم خیلی براتون مفیده این جلسه بیشتر صحبت های پایه ای می کنیم که از بحث کلیه توش نیاز هست وظایف کلی کلیه رو با هم بررسی می کنیم و یه سری نکاتی که ما تو فصل های گذشته ازش یاد گرفتیم

جلسات دیگر