فیلم جلسه 46 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)

  • مدرس : جلال موقاری
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری
  •  
توضیح این جلسه

امروز بحث کلیه رو میبریم جلوتر در رابطه با موقعیت کلیسه ها صحبت می کنیم کیا ازشون حفاظت می کنن و نکاتش رو بهتون میگم یه سری نکات تستی و درجه یک هم داریم تو این قسمت حتما یادداشت بکنید جند تا شکل هم با هم تحلیل میکنیم 

جلسات دیگر