فیلم جلسه 28 - فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، لگاریتم (قسمت پنجم)

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

بحث امروزمون تکمیل کننده مباحث لگاریتمی که چند جلسه پیش که با هم کار کردیم، امروز می خوایم حل تست هایی رو انجام بدیم که تو کنکور های مختلف دیده شده وشما باید فیلم رو دیده باشید مسلط باشیم  تا بتونیم اینجاها بحث حل تست که تو کنکور ها انجام بدیم رو قوی کار کنیم 

جلسات دیگر

جزوات این درس