فیلم جلسه 56 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهاردهم)

  • مدرس : فرشید داداشی
  •  
  • نام دوره : فیزیک دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی
  •  
توضیح این جلسه

در این جلسه یکی دو تا مدل لوله های U شکل رو حل خواهیم کرد که بیشتر جنبۀ کنکوری دارن و در ادامه هم به بحث مقایسۀ نیروی وارد بر کف ظرف و وزن مایع می پردازیم. امیدوارم که از مطالب این جلسه استفاده کنید، البته اگر برای امتحانات تشریحی دارید آماده میشید، دیدن این جلسه ضروری نیست ولی مطالب این جلسه اهمیت زیاده داره.

جلسات دیگر