فیلم جلسه 14 - فصل ششم: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی (قسمت اول)، جمعیت و ویژگی های جمعیت

  • مدرس : ابوالفضل جعفری
  •  
  • نام دوره : زیست ترکیبی کنکور ابوالفضل جعفری
  •  
توضیح این جلسه

بریم سراغ پیش 2، بچه هایی که کم کاری میکنن و کوتاهی میکنن، روزای پایانی که میخوان کنکور بدن، میان سراغ این فصل چون خیلی راحته و کاربردی و 30 درصد از کنکورهمیخوام با بحث پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی کارمو شروع کنم

جلسات دیگر

جزوات این درس