فیلم جلسه 15 - فصل ششم: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی (قسمت دوم)، روابط میان جانداران در یک اجتماع زیستی

  • مدرس : ابوالفضل جعفری
  •  
  • نام دوره : زیست ترکیبی کنکور ابوالفضل جعفری
  •  
توضیح این جلسه

در این قسمت میخوام در مورد تکامل همراه صحبت کنم، خیلی کوتاه و ترکیبی میخوام تدریسش کنم

جلسات دیگر

جزوات این درس