فیلم جلسه 16 - فصل ششم: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی (قسمت سوم)، رقابت به جوامع زیستی شکل میدهد

  • مدرس : ابوالفضل جعفری
  •  
  • نام دوره : زیست ترکیبی کنکور ابوالفضل جعفری
  •  
توضیح این جلسه

فصل شش قسمت چهارمش راجع به رقابت به جوامع زیستی شکل میده پنج تا آزمایش خیلی خوبه یه سری نکات ریز توش داره و باز مختصر و مفید با نکاتش و با رسم شکل ارائه میدم خدمتتون 

جلسات دیگر

جزوات این درس