فیلم جلسه 1 - فصل 1: اندازه گيري و مدلسازی

  • مدرس : وحید کبریایی
  •  
  • نام دوره : آمار و مدلسازی جمع بندی (97-1396) وحید کبریایی
  •  
توضیح این جلسه

اندازه گیری، خطای اندازه گیری، مدلسازی،