فیلم جلسه 69 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)، مسائل استوکیو متری: مولی -مولی

  • مدرس : مهدی صنیعی طهرانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد کنکور (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی
  •  
توضیح این جلسه

ما تو این جلسه وارد مسائل استوکیمتری می خوایم بشیم و از امروز می خوایم از استوکیومتری به عنوان یه مطلب ساده برای ما تلقی بشه و امیدوارم که از این جلسه که با مولی - مولی می خوایم شروع کنیم این اتفاق برامون بیوفته

جلسات دیگر