فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، هذلولی (قسمت سوم)

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : تحلیلی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

امروز اختصاص داره به حل تست از مبحث هذلولی شما باید دو تا فیلم قبلی رو کامل دیده باشین نکات رو تجزیه و تحلیل کرده باشید امروز میریم سرعتی تست ها رو حل کنیم

جلسات دیگر