فیلم جلسه 25 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار دوم: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم)

  • مدرس : عباس راستی بروجنی
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی
  •  
توضیح این جلسه

در گویچه های سفید ابتدا از ویژگی هاشون براتون صحبت می کنم و سپس به انواع گویچه های سفیدی که در دومین خط دفاعی نقش دارند اون ها رو نام میبریم و در مورد عملکردشون با هم صحبت می کنیم 

جلسات دیگر