فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هفتم)، خط مماس و قائم (قسمت اول)

  • مدرس : محمدامین نباخته
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمدامین نباخته
  •  
توضیح این جلسه

تو این جلسه در رابطه با خط مماس و قائم صحبت می کنیم. اینکه معادلۀ خط مماس و خط قائم رو چجوری بدست بیاریم، تست های متنوع کنکور ازش حل می کنیم و دو تا حالت خاص رو هم در پیدا کردن معادلۀ خط  مماس و قائم بررسی می کنیم.

جلسات دیگر