فیلم جلسه 14 - فصل دوم: در پی غدای سالم (قسمت دوم)، جاری شدن انرژی گرمایی- گرماشیمی

  • مدرس : مهدی صنیعی طهرانی
  •  
  • نام دوره : شیمی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی
  •  
توضیح این جلسه

ما تو این قسمت قراره راجع به جاری شدن انرژی بین سامانه و محیط با هم صحبت کنیم و کم کم با مفاهیمی مثل یک فرایند گرماده یا گرما گیر آشنا بشیم و مشخصاتش رو با هم بررسی کنیم با من همراه باشید 

جلسات دیگر

جزوات این درس