فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، نقاط بحرانی

  • مدرس : محمدامین نباخته
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمدامین نباخته
  •  
توضیح این جلسه

تو این جلسه کاربرد مشتق رو شروع میکنیم از تعریف نقطه بحرانی و تست های زیادی ازش حل می کنیم 

جلسات دیگر