فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: تابع (قسمت اول)، شناخت تابع

  • مدرس : مهدی امینی راد
  •  
  • نام دوره : ریاضی پایه دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد
  •  
توضیح این جلسه

تو این قسمت براتون در مورد فصل پنجم، مفهوم تابع میخوام صحبت کنم، تشخیص تابع از روی نمودار، از روی زوج مرتب، از روی ضابطه.

جلسات دیگر