فیلم جلسه 19 - درس هفتم عربی(3): منادی (قسمت اول)

  • مدرس : محسن آهویی
  •  
  • نام دوره : عربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محسن آهویی
  •  
توضیح این جلسه

رسیدیم به بحث آخر عربی سه مبحث منادی بحث بسیار راحت انواع منادی را بهتون میگیم و معمولا هم یک تست تو کنکور ما از بحث منادی داریم بحث بسیار مهمیه شما رو به دیدن این فیلم دعوت می کنم 

جلسات دیگر