فیلم جلسه 40 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت هفتم)، غلظت مولی(مولار) (قسمت دوم)

  • مدرس : حامد پویان نظر
  •  
  • نام دوره : شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر
  •  
توضیح این جلسه

این قسمت رو اختصاص دادیم به حل سوالات بیشتر مربوط به بحث بسیار مهم غلظت مولی و همچنین تبدیل غلظت ها به هم دیگه هستش

جلسات دیگر