فیلم جلسه 13 - درس نهم و دهم عربی (۲):نواسخ (قسمت سوم)، حروف مشبهٌ بالفعل ولای نفی جنس

  • مدرس : محسن آهویی
  •  
  • نام دوره : عربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محسن آهویی
  •  
توضیح این جلسه

آخرین درس از عربی دو قست آخر نواسخ حروف مشبهٌ بالفعل و لای نفی جنس، این درس ها از درس هایی هست که تو بحث ترکیب تو بحث تشکیل و حتی نکته ترجمه ای هم زیاد داره و لازمه که ما این دو تا قسمت نواسخ رو هم بدونیم 

جلسات دیگر