فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت دوم)، مفاهیم اولیه (قسمت دوم)

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : تحلیلی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

بحث امروزمون ادامۀ موضوع ماتریس هستش، اختصاص داره به محاسبۀ توان های ماتریس، همچنین عملیات توان ها و ضرب ماتریس قطری و بالا مثلثی و پایین مثلثی رو به شما آموزش میدیم. همچنین در ادامه میریم سراغ پوچ توان و خودتوان که توی کتاب نیستن ولی ازشون تست داشتیم و چند مثال تستی هم براتون حل خواهیم کرد.

جلسات دیگر