فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت سوم)، ترانهادۀ ماتریس

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : تحلیلی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

بحث امروزمون اختصاص داره به ماتریس، موضوع ترانهاده کردن ماتریس و ماتریس های متقارن و ماتریس های پادمتقارن و ویژگی هایی که راجع به این نوع ماتریس ها میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم.

جلسات دیگر