فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، یکنوایی

  • مدرس : محمدامین نباخته
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمدامین نباخته
  •  
توضیح این جلسه

تو این جلسه کاربرد مشتق رو با بحث یکنوایی توابع ادامه میدیم، راجع به این که چه توابعی صعودی و نزولی هستند و چه ربطی به مشتق داره صحبت می کنیم و تست ها و مثال های زیادی رو ازش حل می کنیم 

جلسات دیگر