فیلم جلسه 68 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتارسوم: ساختار گیاهان (قسمت دوم)

  • مدرس : جلال موقاری
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری
  •  
توضیح این جلسه

امروز تو این جلسمون تحلیل و شکافتن بررسی کردن فعالیت صفحه 104 و 105 ینی دیگه هر آنچه که نکات داره و هر آنچه که مقاییسه داره از این فعالیت که خیلی فعالیت مهمی هستش رو بهتون میگم که برای خودتون یادداشت کنید

جلسات دیگر