فیلم جلسه 19 - انتگرال (قسمت اول)

  • مدرس : مهدی امینی راد
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی نکته و تست کنکور (97-1396) مهدی امینی راد
  •  
توضیح این جلسه

بچه ها  می خوایم شروع کنیم نکته و تست انتگرال رو تو این قسمت فرومل های انتگرال و مثال های سراسری چند سال گذشته رو براتون حل میکنیم