فیلم جلسه 18 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، آهنربا و میدان مغناطیسی (قسمت اول)

  • مدرس : پیمان طلوعی
  •  
  • نام دوره : فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) پیمان طلوعی
  •  
توضیح این جلسه

با فصل سوم فیزیک یازدهم در خدمت شما هستیم در این جلسه می پردازیم به مفاهیم اولیه این فصل و تایمی هم داشته باشیم می پردازیم به بحث نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باز دار در میدان مغناطیسی 

جلسات دیگر