فیلم جلسه 41 - فصل سوم: آب آهنگ زندگی (قسمت هشتم)، انحلال پذیری

  • مدرس : حامد پویان نظر
  •  
  • نام دوره : شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر
  •  
توضیح این جلسه

با یک مبحث دیگه از شیمی دهم همراه شما خواهیم بود با عنوان انحلال پذیری، مبحثی بسیار مهم و نکته دار و دارای تست های زیادی در کنکور سراسری هتسش که اون رو برای شما باز کردیم

جلسات دیگر