فیلم جلسه 23 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت سوم)
توضیح این جلسه

این مبحث یکی دو تا سوال ازش طرح میشه تو کنکور، تا اونجا پیش رفتیم که توی نثر چقدر می تونه نکته های پیچیده ای وجود داشته باشه  اگر ما از روش درست استفاده نکنیم، اگر از روش درست استفاده کنیم چقدر آنچه که از دید دیگران پیچیده هست برای ما ساده هست، توجه به نقش نماها و توجه به گذر فعل و توجه به  حذف اجزاء جمله، حالا همین ها رو باید در بیت ها هم بتونیم اجرا کنیم  که این فقط از عهده شما بر میاد 

جلسات دیگر

جزوات این درس