فیلم جلسه 22 - تست های درس سوم عربی(3) (قسمت دوم)، مفعولٌ فیه

  • مدرس : محسن آهویی
  •  
  • نام دوره : عربی صفر تا صد کنکور (97-1396) محسن آهویی
  •  
توضیح این جلسه

تست های مفعولٌ فیه رو توصیه میکنم ابتدا از سایت بردارید و خودتون قبلش کار کنید و دفعۀ بعد با فیلم تست هارو دنبال کنید. حدود 25 تست حل می کنیم هم از کنکور سراسری هم از آزمون های معتبر.

جلسات دیگر