فیلم جلسه 92 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی (قسمت هشتم)، استخراج آلومینیوم، آبکاری و سلول سوختی
توضیح این جلسه

تو این جلسه که آخرین جلسه از شیمی پیش دانشگاهی هست، میخوایم راجع به سه موضوع با هم صحبت کنیم. اول نحوۀ استخراج آلومینیوم یعنی فرایند هال و دوم بحث آبکاری رو میخوایم پیش بکشیم و در آخر یک بررسی راجع به سلول های سوختی میخوایم با هم داشته باشیم.

جلسات دیگر