فیلم جلسه 45 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم)

  • مدرس : محمد صادق ثابتی
  •  
  • نام دوره : تحلیلی صفر تا صد کنکور (97-1396) محمد صادق ثابتی
  •  
توضیح این جلسه

حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم):بحث حل دستگاه سه در سه که ادامه ماتریس افزوده هست 


جلسات دیگر