فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم) - گفتارچهارم: تولید مثل در جانوران(قسمت دوم)

  • مدرس : عباس راستی بروجنی
  •  
  • نام دوره : زیست شناسی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی
  •  
توضیح این جلسه

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم) - گفتارچهارم:  تولید مثل در جانوران(قسمت دوم): ادامه بحث قبل راجب تغزیه جین و روش حفاظت از جنین تا زمان تولد مورد برسی قرار میدهیم و سوالات هفته بیستم را حل میکنیم 

جلسات دیگر