فیلم جلسه 50 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت هفدهم) - مواد الکترولیت و غیر الکترولیت

امروز بحث الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها، مقایسه رسانایی الکرتیکی محلول ها و در انتها پدیده های اسموز و قشاهای نیمه تراوا رو براتون معرفی می کنیم و در انتها روش های خالص سازی آب رو بررسی می کنیم.
  • حامد پویان نظر
  •  
  • شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر
  •  
لینک های دانلود

پیشنهاد می کنیم برای دانلود، از نرم افزار Internet Download Manager در ویندوز و یا ADM در اندروید و یا wget در لینوکس استفاده بفرمایید.

جهت دانلود روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید:

جلسات دیگر شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر