آمادگی آزمون قلم چی 16 آذر

آمادگی آزمون دروس اختصاصی نظام جدید :


حسابان 2  |  ثابتی  |  جلسه 18-28  |  https://sanatisharif.ir/c/8044 
فیزیک 3  |  کازرانیان  |  جلسه 60-65  |  https://sanatisharif.ir/c/8220
فیزیک 1  |  کازرانیان  |  جلسه 1-11 | https://sanatisharif.ir/c/7965 
فیزیک 2 |  کازرانیان | جلسه 21 -43 | https://sanatisharif.ir/c/8008
شیمی 1  | صنیعی  |  جلسه 1-3 و 18-22  |  https://sanatisharif.ir/c/8099
شیمی 2  |  صنیعی  |  جلسه 1-16 |  https://sanatisharif.ir/c/6970
شیمی 1  |  پویان نظر  |  جلسه 1-50  |  https://sanatisharif.ir/c/6947
شیمی 1  | انوشه  |  جلسه 1-24  | https://sanatisharif.ir/c/5992

آمادگی آزمون دروس عمومی نظام جدید :


عربی 3  |  علیمرادی  |  جلسه 3-4 و 9-15  |  https://sanatisharif.ir/c/8124
عربی 1  |  علیمرادی  |  جلسات 5-7-8  |  https://sanatisharif.ir/c/8136
زبان 1  |  عزتی  |  جلسه 1-10  |  https://sanatisharif.ir/c/6913
زبان 3  | جلسه 1-5  |  عزتی  |  https://sanatisharif.ir/c/8379
زبان فارسی  |  سبطی  |  جلسه 1-11  |  https://sanatisharif.ir/c/7494
آرایه های ادبی  |  سبطی  |  جلسه 1-12  |  https://sanatisharif.ir/c/6921

آمادگی آزمون دروس اختصاصی نظام قدیم :


دیفرانسیل 
ثابتی  |  جلسه 1-30  |  https://sanatisharif.ir/c/5874
شهریان  |  جلسه 1-38 و 59-69 و 71 و 75-84 |  https://sanatisharif.ir/c/3949

ریاضی پایه
ثابتی  |  جلسه 40 و 99  | https://sanatisharif.ir/c/6189

تحلیلی
ثابتی  |  جلسه 1-26  |  https://sanatisharif.ir/c/6958
حسینی فر | جلسه 1-30  |  https://sanatisharif.ir/c/3939

هندسه پایه
کبریایی  |  جلسه 16-22  |  https://sanatisharif.ir/c/4639
شامیزاده  | جلسه 6-8  | https://sanatisharif.ir/c/2506

گسسته
معینی  |  جلسه 4  |  https://sanatisharif.ir/c/6633
موذنی پور  |  جلسه 1-36  |  https://sanatisharif.ir/c/5895

فیزیک پیش
نادریان  |  جلسه 18-23  و 25-28  |  https://sanatisharif.ir/c/6624
کازرانیان  |  جلسه 24-67  | https://sanatisharif.ir/c/4244

فیزیک پایه
کازرانیان  |  جلسه 27-29 و 43-46 |  https://sanatisharif.ir/c/5643
فدایی فرد  | جلسه 4-5 و 101-102 و150-153 | https://sanatisharif.ir/c/3920

شیمی پیش
صنیعی  |  جلسه 22-40 و 47-50  | https://sanatisharif.ir/c/7054
انوشه  |  جلسه 9-10  | https://sanatisharif.ir/c/6654

شیمی پایه
صنیعی  |  جلسه 41-46 و 54  |  https://sanatisharif.ir/c/7301


آمادگی آزمون دروس عمومی نظام قدیم :


ادبیات و زبان فارسی
سبطی  | جلسه 6-8  |  https://sanatisharif.ir/c/7750
راوش  |  جلسه 22-26 |  https://sanatisharif.ir/c/6142
مرادی  |  جلسه 9-10 و 23-25 و 28  | https://sanatisharif.ir/c/4120

عربی
ناصح زاده  |  جلسه 11-12  |  https://sanatisharif.ir/c/162
آهویی  |  جلسه 6-10  |  https://sanatisharif.ir/c/7357
جلادتی  |  جلسه 24-29  |  https://sanatisharif.ir/c/6123

دینی پیش
تفتی |  جلسه 1-23  |  https://sanatisharif.ir/c/3951
رنجبر زاده  |  جلسه 1-6  |  https://sanatisharif.ir/c/3654

دینی پایه
رنجبرزاده  |  جلسه 34-36  |  https://sanatisharif.ir/c/3695

زبان
عزتی  |  جلسه 2-20 و 25-32 |  https://sanatisharif.ir/c/3967
فراهانی  |  جلسه 4 و 6 |  https://sanatisharif.ir/c/4442

درباره مقاله

با سلام
قابل توجه آلایی هایی که با آزمون های قلم چی پیش میرن؛
شما برای موفقیت در آزمون 16 آذر نیاز به تسلط بر مباحث این نوبت از آزمون قلم چی رو دارید.
در همین راستا ما برنامه ای تحت عنوان آمادگی آزمون برای شما فراهم کردیم که به شما در پیدا کردن فیلم های آموزشی متناسب با این مباحث آزمون کمک می کنه و در نتیجه وقت ارزشمند شما به جای پیدا کردن فیلم های مناسب، فقط صرف دیدن اون ها بشه.
این برنامه برای هر دو نظام قدیم و جدید برای رشته ی ریاضی و درس های عمومی آماده شده.
به امید موفقیت همه ی آلایی های عزیز