همایش طلایی آلاء
دانلود نمونه فیلم همایش

با ماندگاری مطالب در ذهنتان، استرس را فراموش کنید!

چند ماه مانده به کنکور؛ دوران گیجی دانش‌آموزان است: آن‌هایی که زیاد خوانده‌اند دیوانه‌وار بیشتر و بیشتر می‌خوانند و آن‌هایی که کمتر خوانده‌اند پناهشان می‌شود جزوات متعدد دم کنکور! اما چاره این سرگیجه چیست؟ با بررسی دلیل موفقیت برترین‌های کنکور در سال‌های متوالی یک نکته مهم در برطرف‌شدن این استرس نهفته است: مرور در ماه‌های آخر!

هدیه خرید آلاء برای کسانی که تا 3 خرداد خرید می کنند
banner
نفر اول : آیفون x
5 نفر دوم : 120 هزار تومان اعتبار هدیه
7 نفر سوم : 80 هزار تومان اعتبار هدیه
110 نفر چهارم : 60 هزار تومان اعتبار هدیه
180 نفر پنجم : 50 هزار تومان اعتبار هدیه
59 نفر ششم : 40 هزار تومان اعتبار هدیه
313 نفر هفتم : 25 هزار تومان اعتبار هدیه