تحلیل کنکورهای شیمی
مشخصات
  • دبیر مهندس صنیعی
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام قدیم
کلیپ معرفی

تحلیل کنکور های شیمی (سال های 95-94-93 ) 

در این مجموعه کنکورهای سال های گذشته به صورت کامل تجزیه و تحلیل می شوند ، تا بتوانید میزان تسلط بر آموخته هایتان را در سوالات کنکور محک بزنید. 

تجزیه تحلیل هم یعنی :

- ارتباط سوال رو با مفاهیم مختلف بررسی می کنیم و بیشتر با قالب سوالات کنکور آشنا می شویم.  

- مطالب پر تکرار و پر اهمیت رو پیدا می کنیم. 

- راه های مختلف پاسخگویی به سوال رو بررسی می کنیم. 

محتوای این بسته ی آموزشی

  • تجزیه و تحلیل کنکور 95 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی
  • تجزیه و تحلیل کنکور 94 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی
  • تجزیه و تحلیل کنکور 93 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی

در تحلیلی که داریم تمام سوال های کنکور چه سوال های مفهومی و چه مسائل تجزیه و تحلیل می شوند.

همچنین مسائل کنکور خارج از کشور 3 سال اخیر ( 93، 94 و 95 ) رو به صورت تیپ تست تجزیه و تحلیل می کنیم.

فیلمهای تحلیل کنکورهای شیمی

این محصول غیر فعال است

محصولات دیگر