الف) بخش آموزش (درس نامه) :

1-دسته بندی مطالب مهم و کاربردی کتاب درسی در قالبی نوین ( به سبک نموداری) و به شیوه ای روان و ماندگار در حافظه ی تصویری

2-ارائه کادرهای ویژه تحت عنوان نکته/ آقا،گوش کن!/ حواستون هست؟! /ترازو/ یادتون باشه و دقت کنین! جهت تاًکید بیشتر بر فراگیری مطالب مهم

3-ارائه گنجینه ای از نکات ارزشمند کنکوری شامل :نکات تست خیز کنکوری سطر به سطر کتاب درسی (نکات متنی)،نکته های استنباط شده از مفاهیم عمیق زیستی(نکات مفهومی) و مطالب تلفیقی و تعمیمی فصل های مختلف کتاب های زیست سال دوم ،سوم و چهارم (نکات ترکیبی)


ب) بخش تمرین (پرسش نامه):

1- بودجه بندی کل کتاب درسی در 22 هفته آموزشی وارائه پرسش نامه هایی با 9 قالب مختلف  پرسشی مطابق با همین 22 هفته آموزشی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

2-طبقه بندی پرسش ها در دو دسته‌ی مجزا شامل :1)بخش کار و تمرین های امتحان نهایی 2)بخش کار و تمرین تست های کنکوری، جهت تقویت دانش آموزان در پاسخ گویی به سوالات امتحان نهایی و کنکور سراسری 

3-ارائه سوالات امتحان نهایی 6 سال اخیر (95-1390) به صورت تیپ بندی شده و ریز طبقه بندی

4-طرح پرسش‌های مفهومی هدف دار در راستای تعمیق و تثبیت مفاهیم آموخته شده

5- ارائه پرسش‌های قید دار و عبارت های درست _نادرست به منظور افزایش سرعت و مهارت در پاسخگویی تست های عبارت محور

6-طرح پرسش‌های چهارگزینه‌ای تألیفی در سه سطح مختلف (متنی، مفهومی و ترکیبی) به همراه منتخب سوالات کنکورهای آزمایشی و کنکور سراسری سال های اخیر.