شب امتحان زیست دهم(ترم اول)
مشخصات
  • نحوه دریافت دانلود
  • دبیر جلال موقاری
  • کنکور نظام جدید
دارای
کلیپ معرفی

جمع بندی کل نیم سال اول زیست دهم در 1.5 ساعت با

- جزوه ای 19 صفحه ای

- فیلمی 1.5 ساعته


 یه جزوه درجه یک از کل نیم سال اول به همراه ۱.۵ ساعت تدریس

یعنی تو ۱.۵ ساعت می تونید کل مهم ترین نکات زیست دهم رو جمع بندی کنید.

مهم ترین نکات یعنی : 

- عکس های مهم و پر نکته 

-قید های پرتکرار 

- مفاهیم پیچیده و عمیق 

این محصول غیر فعال است

محصولات دیگر