شب امتحان زیست دهم(ترم اول)
ویژگی ها
  • دبیر جلال موقاری
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام جدید

جمع بندی کل نیم سال اول زیست دهم در 1.5 ساعت با

- جزوه ای 19 صفحه ای

- فیلمی 1.5 ساعته


انتخاب گزینه ها

 یه جزوه درجه یک از کل نیم سال اول به همراه ۱.۵ ساعت تدریس

یعنی تو ۱.۵ ساعت می تونید کل مهم ترین نکات زیست دهم رو جمع بندی کنید.

مهم ترین نکات یعنی : 

- عکس های مهم و پر نکته 

-قید های پرتکرار 

- مفاهیم پیچیده و عمیق 

محصولات دیگر