همایش طلایی ادبیات کنکور
مشخصات
  • نحوه دریافت دانلود
  • زمان دریافت از لحظه خرید
  • مدت زمان 12 ساعت
  • دبیر دکتر هامون سبطی
  • کنکور نظام قدیم
کلیپ معرفی
کلیپ معرفی

مباحث همایش شامل :

نکته های زبان فارسی و آرایه های ادبی

تاریخ ادبیات

املا و لغت

تناسب مفهومی و قرابت معنایی

فیلمهای همایش طلایی ادبیات کنکور

جزوه های همایش طلایی ادبیات کنکور

محصولات دیگر