همایش طلایی ادبیات کنکور
ویژگی ها
  • دبیر دکتر هامون سبطی
  • نحوه دریافت دانلود
  • زمان دریافت از لحظه خرید
  • مدت زمان 12 ساعت
کلیپ معرفی

مباحث همایش شامل :

نکته های زبان فارسی و آرایه های ادبی

تاریخ ادبیات

املا و لغت

تناسب مفهومی و قرابت معنایی

  •  دانلود مستقیم
  •  
  •  دانلود از تاریخ 15 خرداد
  •  
  •  جمع بندی
  •  تحلیل تست های ویژه

فیلمهای همایش طلایی ادبیات کنکور

جزوه های همایش طلایی ادبیات کنکور

محصولات دیگر