همایش طلایی دین و زندگی
ویژگی ها
  • دبیر وحیده کاغذی
  • نحوه دریافت دانلود
  • زمان دریافت از لحظه خرید
  • مدت زمان 18 ساعت
کلیپ معرفی


در این جمع بندی درس به درس ، نکات مهم و کلیدی سه کتاب کنکور 97 یعنی دوم، سوم و چهارم(پیش) مطرح می شود. از آنجایی که عمده تست ها را آیات و احایث تشکیل می دهند تاکید بر این موارد بیشتر انجام خواهد شد. بعد از بیان نکات مهم و کلیدی هر درس، تست های پر چالش از کنکور سراسری همراه با تحلیلی جذاب ارائه می گردد.

  •  دانلود مستقیم
  •  
  •  دانلود از تاریخ 14 خرداد
  •  
  •  جمع بندی
  •  تحلیل تست های ویژه

فیلمهای همایش طلایی دین و زندگی

محصولات دیگر