همایش طلایی زیست کنکور
ویژگی ها
  • نحوه دریافت دانلود
  • زمان دریافت از لحظه خرید
  • مدت زمان 18 ساعت
کلیپ معرفی

قراره کل زیست کنکور ( به جز ژنتیک ) رو جمع بندی کنیم و مهم ترین نکاتش رو ببینیم.

همچنین قراره تست های خاص گیاهی دکتر چلاجور رو تو این همایش داشته باشیم.

  •  دانلود مستقیم
  •  
  •  دانلود از تاریخ 20 خرداد
  •  
  •  جمع بندی
  •  تحلیل تست های ویژه

فیلمهای همایش طلایی زیست کنکور

محصولات دیگر