همایش 200 تست طلایی کنکور عربی آقای ناصح زاده
ویژگی ها
  • دبیر میلاد ناصح زاده
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام قدیم
  • زمان دریافت از لحظه خرید
کلیپ معرفی

با حل ۲۰۰ تست حاوی تمام نکات و مباحث، از صد در صد کنکور سراسری ۹۲ درصد آن را (به جز ۴ درصد معتلات، ۴ درصد معلوم و مجهول) کامل جمع بندی و تحلیل می کنیم.


محصولات دیگر