همایش طلایی فیزیک کنکور
ویژگی ها
  • دبیر دکتر پیمان طلوعی
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام قدیم
  • زمان دریافت از لحظه خرید
کلیپ معرفی

در این همایش با حل ۲۰۰ تست و دوره تمام نکات و مباحث اساسی فیزیک کنکور شما دیگر استرسی برای یک جمع بندی خوب و حرفه ای نخواهید داشت. امسال با همایشی بی نظیر و طلایی در درس فیزیک در کنار شما هستیم.

فیلمهای همایش طلایی فیزیک کنکور

محصولات دیگر