همایش طلایی فیزیک کنکور
ویژگی ها
  • دبیر دکتر پیمان طلوعی
  • نحوه دریافت دانلود
  • زمان دریافت از لحظه خرید
کلیپ معرفی

در این همایش با حل ۲۰۰ تست و دوره تمام نکات و مباحث اساسی فیزیک کنکور شما دیگر استرسی برای یک جمع بندی خوب و حرفه ای نخواهید داشت. امسال با همایشی بی نظیر و طلایی در درس فیزیک در کنار شما هستیم.

  •  دانلود مستقیم
  •  
  •  دانلود از تاریخ 20 خرداد
  •  
  •  جمع بندی
  •  تحلیل تست های ویژه

فیلمهای همایش طلایی فیزیک کنکور

محصولات دیگر